24 hodin pro čtenářskou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Aplikace hudebních aktivit pro zlepšování čtenářské gramotnosti žáků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Čtenářské strategie ve škole 21. století

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Kniha, příběh, divadlo - cesta ke čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 40