• Slide Basic 01

2.VI/4 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

24 hodin pro čtenářskou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Aplikace hudebních aktivit pro zlepšování čtenářské gramotnosti žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářské strategie ve škole 21. století

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Dílna čtení a čtenářská lekce pro mladší školní věk

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kooperativní projekty pro čtenářskou gramotnost v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka