• Slide Basic 01

2.VI/4 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

24 hodin pro čtenářskou gramotnost

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Aplikace hudebních aktivit pro zlepšování čtenářské gramotnosti žáků

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářské strategie ve škole 21. století

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kniha, příběh, divadlo - cesta ke čtenářské gramotnosti

  • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
  • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Poptávka