Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8