• Slide Basic 01

2.V/4 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2 dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Ekovýchova nás baví

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak na polytechnické vzdělávání v zájmových činnostech

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Naše tělo

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Přírodovědné činnosti ve školní družině

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvořivé pokusohraní

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka