Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Čtyři kroky k inkluzivní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 32

Dva kroky k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Inkluzivní výukové strategie a metody ve škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Klima třídy a školy

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Nevidět neznamená nevnímat… Zrakově postižené dítě ve škole

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Rizikové chování

Číslo akreditace: 0
Hodinová dotace: 8

Rizikové chování dětí a mládeže

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Společné bourání bariér

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Výchova a vzdělávání dětí s autismem

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Společné vzdělávání v zájmovém vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Specifické poruchy chování

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8