Badatelsky orientované aktivity pro nadané žáky.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Celoroční hry, soutěže a projekty zájmového vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Komunikace mezi účastníky inkluzívního procesu

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Coaching - jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 16

Didaktické hry v zájmovém vzdělávání a školní družině

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Dobrá praxe v příkladech aneb hry plné nápadů a fantazie

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Dramatická výchova - práce s příběhem

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Drobné hry pro děti mladšího školního věku

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Dva kroky k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Hrajeme si s příběhem

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Hry nevšedních nápadů a myšlenek

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 32

Hry pro každou příležitost

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 30

Hry s pohádkovými příběhy II.

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 16

Improvizací k vytvoření a posílení dětského kolektivu

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 20

Individuální přístup k žákům

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 18

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Jak řešit problémové situace s problémovými zaměstnanci

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 24

Jak vystavět hru

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 32

Jak vystavět hru II.

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 32

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Komunikace pro vedoucí pracovníky

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Leadership jako proces vedení lidí

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Leadership jako proces vedení lidí

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Metodika práce asistenta pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Nové metody a tvorba her

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

Obtížné manažerské rozhovory

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Pohybové hry pro děti mladšího školního věku

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Praktická řešení a teoretická doporučení nejen pro začínající ředitele škol

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 32

Příklady dobré praxe v zájmovém vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Profesní průprava zástupců ředitele

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 30

Psychohygiena II. - Řídit a být řízen

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 12

Systém přípravy, rozvoje a vedení pedagogů volného času I.

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Šachy ve škole - didaktické zásady

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 10

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Školský management v teorii a praxi

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Tandemová výuka na základní škole

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Tvořivé hry s fantazií, písmeny i čísly

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Učitelská profese a zdravý životní styl

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního a školního klimatu

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Vzdělávací lídr - vedení a řízení změny ve škole

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Zapojme rodiče do školního procesu - cesta ke spolupráci rodiny a školy

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Zážitková pedagogika

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 32

Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32

Životní kompetence a jejich rozvíjení

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Bádáme a přemýšlíme hrou

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Praxe plná příkladů

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 12

Dny osobnostního a profesního rozvoje pedagogů

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 16

Hry pro každou příležitost II.

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 30

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 25

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 16

Prevence syndromu vyhoření - jak se šetřit

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků v ZNV

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 24