24 hodin pro matematickou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Abaku ve výuce matematiky

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 20

Expertní podpora matematické gramotnosti uvnitř školy

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Klub zábavné logiky a her

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8