• Slide Basic 01

2.V/4 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

24 hodin pro matematickou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Expertní podpora matematické gramotnosti uvnitř školy

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Klub zábavné logiky a her

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Poptávka