24 hodin pro čtenářskou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Aplikace hudebních aktivit pro zlepšování čtenářské gramotnosti žáků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Čtenářské strategie ve škole 21. století

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Expertní podpora čtenářské gramotnosti uvnitř školy

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Hudební aktivity pro zlepšování čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Kniha, příběh, divadlo - cesta ke čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 40

Kooperativní projekty pro čtenářskou gramotnost v naší škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Osmdesát hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Padesát šest hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 56

Projektovou metodou k rozvoji čtenářské gramotnosti v málotřídní škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Rozvoj čtenářství v malotřídní škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Sdílení zkušeností - průsečíky pro čtenářskou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Škola čtenářských dovedností

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 25

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32

Základy čtenářské gramotnosti s využitím dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16