Podpora polytechnického vzdělávání - 3D tiskárna

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - robotické systémy v teorii a praxi

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - robotický manipulátor

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - výrobní automat

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Základy podpory polytechnického vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16