Kreativní techniky a nástroje (nejen) pro výchovné a kariérové poradce

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8