Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW II.

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Základy logistiky - praktická výuka logistiky na SŠ a VOŠ

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Marketingové nástrahy jako jeden z aspektů finančního vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8