• Slide Basic 01

2.IV/3 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Problematika nadaných žáků na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka