Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16