Digitální fotografie II. Praktický terénní workshop

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Naše tělo

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

O nerostech, horninách, zkamenělinách a planetě Zemi

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - 3D tiskárna

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - robotické systémy v teorii a praxi

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - robotický manipulátor

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - výrobní automat

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Příroda kolem nás

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

ScienceA - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Škola ekologické výchovy

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 12

Základy podpory polytechnického vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

Badatelsky orientovaná přírodovědná výuka

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8