Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Projektový den - výuka v terénu pro 2. stupeň ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8