24 hodin pro kariérové poradenství a podporu žáka na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 24

Kariérové poradenství pro střední školy

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Kreativní techniky a nástroje (nejen) pro výchovné a kariérové poradce

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 1: Osobní značka a její dlouhodobý rozvoj

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 2: Online osobní marketing (LinkedIn, web)

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 3: Offline osobní marketing (CV, pohovory)

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8