• Slide Basic 01

2.III/7 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání

24 hodin pro kariérové poradenství a podporu žáka na střední škole

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Kariérové poradenství pro střední školy

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní techniky a nástroje (nejen) pro výchovné a kariérové poradce

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 1: Osobní značka a její dlouhodobý rozvoj

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 2: Online osobní marketing (LinkedIn, web)

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 3: Offline osobní marketing (CV, pohovory)

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kariérové poradenství pro střední školy

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka