Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW II.

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Finanční gramotnost v příkladech

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 16

Marketingové nástrahy jako jeden z aspektů finančního vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Rodinný rozpočet jako základ zdravých rodinných financí

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Základy logistiky - praktická výuka logistiky na SŠ a VOŠ

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Výuka podnikání ve školách - experimentální přístup

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Marketingové nástrahy jako jeden z aspektů finančního vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8