Agrese, šikana a proces jejich řešení na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Bezpečná škola- intervence pro pedagogy II.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Bezpečná škola-základy intervence pro pedagogy I.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Obtížné situace ve výuce

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Čtenářské hodiny - efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Hodiny českého jazyka a literatury hravě a zábavně

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Komunikace s rodiči nadaného žáka

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Mentoring a jeho využití ve škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Možnosti rozvoje vnitřní motivace žáků k učení a poznávání

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Nebojme se fyzikální olympiády - realizace experimentálních úloh pro SŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Nebojme se fyzikální olympiády - rozbor a řešení teoretických úloh pro SŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvoj učitele dramatickou improvizací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Systematický úvod do problematiky nadání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Trénink základních mentorských nástrojů

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 56

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Vyhledávání a identifikace nadání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky (8 vyučovacích hodin)

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 32

Začínáme s mentoringem

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na SŠ

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16