24 hodin pro matematickou gramotnost v SŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Expertní podpora matematické gramotnosti uvnitř SŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Finanční matematika hrou

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 32

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost pro SŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Matematika pro život - střední školy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky pro SŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Rozvíjíme matematickou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Tvořivá geometrie pro SŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8