• Slide Basic 01

2.III/7 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Čtenářské dílny a lekce v hodinách českého jazyka a literatury

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čtenářské dovednosti v předmětech na 2. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářství napříč předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kritickým myšlením k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Literární výchova v kontrastu ostatních vyučovaných předmětů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Osmdesát hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Padesát šest hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Rozvoj čtenářské gramotnosti na střední škole

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Čtenářské hodiny - efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka