Metoda CLIL poprvé v naší škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Používáme metodu CLIL - aktivizační metody vhodné do výuky

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

ScienceA - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8