• Slide Basic 01

2.II/6 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Cesty spolu - Projekty ve výuce napříč předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projektový den - výuka v terénu pro 1. stupeň ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projektový den - výuka v terénu pro 2. stupeň ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projekty ve výuce na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Miniprojekty ve výuce mladších žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projekty ve výuce starších žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka