Cesty spolu - Projekty ve výuce napříč předměty

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Projektové vyučování ve výuce 2. stupně ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Projekty ve výuce na 1. stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Projektový den - výuka v terénu pro 2. stupeň ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8