• Slide Basic 01

2.II/6 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Cesty spolu - Projekty ve výuce napříč předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Malé motivační projekty

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Miniprojekty ve výuce mladších žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projektový den - výuka v terénu pro 1. stupeň ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projektový den - výuka v terénu pro 2. stupeň ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projekty ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projekty ve výuce starších žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka