• Slide Basic 01

2.II/6 h) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

3D tiskárny a 3D tisk v prostředí školy

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Analýza a prezentace dat s využitím kancelářského SW

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Digitální fotografie I. Úvod do problematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie II. Praktický terénní workshop

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie III. Počítačové zpracování obrazu

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie IV. Speciální techniky pro pokročilé

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální portfolio

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dotyková zařízení ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Efektivní využití MS Office pro pedagogy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

English for Information Technology

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Excel pro učitele I - nenechte se zničit tabulkami

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Excel pro učitele II – od tabulek ke grafům a databázím

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Excel pro učitele – vítězíme nad tabulkami

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

GeoGebra ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ pro lehce pokročilé

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Implementace multimédií ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak na prezentace

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Mapo, vyprávěj aneb Mapový příběh a jak na něj

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Minirobot Ozobot - možnosti využití ve vyučovacím procesu

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Moderní technologie ve výuce matematiky a dalších oborů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Možnost využití ICT pro děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Na webu a zdarma – počítačové a mobilní aplikace v jazykovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Plánování, příprava a řízení výuky s využitím digitálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky - náměty a inspirace

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Počítač jako pomocník při práci aneb Základní práce s daty, texty a tabulkami

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Počítač usnadňuje přípravu – Pokročilá práce s texty, tabulkami a prezentacemi

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

PowerPoint pro učitele – zaujměte žáky prezentací

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce na počítači se soubory a složkami – najděte, co hledáte

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce v macOS

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

PREZI - revoluční nástroj pro prezentaci

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Programovací jazyk KAREL

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Programovací jazyk Karel - základy algoritmizace

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj talentu s Lego Mindstorms EV3

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 250
Nabídka

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 250
Nabídka

Tablet v edukativním prostředí EDU GoogleApps

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tabule SMART v hodinách matematiky a fyziky

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Technické předměty a fyzika s využitím kancelářského SW

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třída v cloudu

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třída v cloudu: technologie jako vzdělávací prostor

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvorba pracovních listů s využitím digitálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitel a/nebo tablet? Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Vytváříme video v hodinách cizího jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití mobilních zařízení ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT technologií a programů pro rozvoj nadaných žáků v běžné škole

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT ve výuce - náměty a inspirace pro praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití kalkulátorů ve výuce přírodovědných předmětů

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Word pro učitele I – staňte se formátem přes formáty

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Word pro učitele II – publikujte beze studu

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Word pro učitele – dokumenty bez trápení

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Základní digitální dovednosti učitele 21. století a jejich využití ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zpestření výuky matematiky pomocí moderních multimediálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

3D tisk jako prostředek podpory polytechnického vzdělávání a nadání

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

PREZI - revoluční nástroj pro prezentaci

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tablet v edukativním prostředí EDU GoogleApps

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tabule SMART v hodinách matematiky a fyziky

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zpestření výuky matematiky pomocí moderních multimediálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Digitální fotografie I. Úvod do problematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie II. Praktický terénní workshop

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie III. Počítačové zpracování obrazu

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie IV. Speciální techniky pro pokročilé

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Na webu a zdarma – počítačové a mobilní aplikace v jazykovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vytváříme video v hodinách cizího jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Webové nástroje pro výuku cizích jazyků

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka