Analýza a prezentace dat s využitím kancelářského SW

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 12

Digitální fotografie I. Úvod do problematiky

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie II. Praktický terénní workshop

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie III. Počítačové zpracování obrazu

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie IV. Speciální techniky pro pokročilé

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální portfolio

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Dotyková zařízení ve výuce

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

English for Information Technology

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 32

Excel pro učitele I - nenechte se zničit tabulkami

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Excel pro učitele II – od tabulek ke grafům a databázím

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

GeoGebra ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ pro lehce pokročilé

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Implementace multimédií ve výuce

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce anglického jazyka

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Minirobot Ozobot - možnosti využití ve vyučovacím procesu

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Možnost využití ICT pro děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Na webu a zdarma – počítačové a mobilní aplikace v jazykovém vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Plánování, příprava a řízení výuky s využitím digitálních technologií

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

PowerPoint pro učitele – zaujměte žáky prezentací

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Práce na počítači se soubory a složkami – najděte, co hledáte

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

PREZI - revoluční nástroj pro prezentaci

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Programovací jazyk Karel - základy algoritmizace

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 250

Tablet v edukativním prostředí EDU GoogleApps

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Tabule SMART v hodinách matematiky a fyziky

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Technické předměty a fyzika s využitím kancelářského SW

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Třída v cloudu: technologie jako vzdělávací prostor

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Tvorba pracovních listů s využitím digitálních technologií

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Vytváříme video v hodinách cizího jazyka

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Využití e-učebnice a mobilních aplikací a tvorba interaktivních výukových materiálů

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Využití ICT technologií a programů pro rozvoj nadaných žáků v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití počítačů ve výuce cizího jazyka

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Word pro učitele I – staňte se formátem přes formáty

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Word pro učitele II – publikujte beze studu

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Základní digitální dovednosti učitele 21. století a jejich využití ve výuce

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Zpestření výuky matematiky pomocí moderních multimediálních technologií

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Excel pro učitele – vítězíme nad tabulkami

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Mapo, vyprávěj aneb Mapový příběh a jak na něj

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Moderní technologie ve výuce matematiky a dalších oborů

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky - náměty a inspirace

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Počítač jako pomocník při práci aneb Základní práce s daty, texty a tabulkami

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 24

Počítač usnadňuje přípravu – Pokročilá práce s texty, tabulkami a prezentacemi

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 24

Práce v macOS

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Třída v cloudu

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Využití ICT ve škole

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Word pro učitele – dokumenty bez trápení

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Učitel a/nebo tablet? Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 30