2 dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Léčivé byliny a jedlé plevele

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Náměty a hodnocení žáků v přírodovědných předmětech

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Naše tělo

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

O nerostech, horninách, zkamenělinách a planetě Zemi

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - 3D tiskárna

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - robotické systémy v teorii a praxi

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - robotický manipulátor

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora polytechnického vzdělávání - výrobní automat

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Polytechnická výchova v základní škole

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Příroda kolem nás

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Příroda Pardubicka I.

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Příroda Pardubicka II.

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

ScienceA - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Škola ekologické výchovy

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 12

Základy podpory polytechnického vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

Badatelsky orientovaná přírodovědná výuka

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Tvořivé pokusohraní

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8