• Slide Basic 01

2.II/6 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2 dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Badatelsky orientovaná přírodovědná výuka

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Léčivé byliny a jedlé plevele

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Náměty a hodnocení žáků v přírodovědných předmětech

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Naše tělo

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

O nerostech, horninách, zkamenělinách a planetě Zemi

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora polytechnického vzdělávání - 3D tiskárna

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora polytechnického vzdělávání - robotické systémy v teorii a praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora polytechnického vzdělávání - robotický manipulátor

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora polytechnického vzdělávání - výrobní automat

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Polytechnická výchova v základní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Příroda kolem nás

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Škola ekologické výchovy

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Tvořivé pokusohraní

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy podpory polytechnického vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka