Kreativní techniky a nástroje (nejen) pro výchovné a kariérové poradce

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Systematická péče a rozvoj nadání ve škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 40

Systematická péče a rozvoj nadání ve škole (rozšířená varianta)

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 60

Systematická péče o nadání ve škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 20

Systematický úvod do problematiky nadání

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Systematický úvod do problematiky nadání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Umění a hra jako nástroj rozvoje a identifikace nadání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Vyhledávání a identifikace nadání

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Vyhledávání a identifikace nadání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Kariérové poradenství pro základní školy

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Techniky a postupy v kariérovém poradenství pro základní školy

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 1: Osobní značka a její dlouhodobý rozvoj

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 2: Online osobní marketing (LinkedIn, web)

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 3: Offline osobní marketing (CV, pohovory)

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8