Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Bezpečná škola-základy intervence pro pedagogy I.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Cesty spolu - Obtížné situace ve výuce

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Pedagogická diagnostika a IVP

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Poradenské pracoviště v systému inkluzívního vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Právní vědomí učitele a inkluze

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Projevy procesu zrání v podmínkách základní školy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Tvorba individuálního vzdělávacího plánu

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Učební typy a styly, motivace žáků

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Začlenění znevýhodněného žáka do vyučovacího procesu

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Základní poznatky o autismu v praxi

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Zkušenost zprostředkovaného učení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Čtyři kroky k inkluzivní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Čtyři kroky k inkluzivní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 32

Dva kroky k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Dva kroky k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Formativní hodnocení a jeho nástroje

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Hodnotíme žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné základní škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Individuální vzdělávací plán ve společném vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Inkluze v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Inkluze v praxi - výukové strategie se žáky a se třídou

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Inkluzivní výukové strategie a metody ve škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 24

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ I.

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ II.

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ III.

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ IV.

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Klima třídy a školy

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Levák a jeho svět

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Nevidět neznamená nevnímat… Zrakově postižené dítě ve škole

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Péče o žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením v ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Problémové chování žáků s PAS v běžné ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Prvky speciální pedagogiky při práci s dětmi s jiným mateřským jazykem

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 10

Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Řešení problémů s nadanými žáky

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Rizikové chování dětí a mládeže

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Role asistenta pedagoga v inkluzívním procesu

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvoj nadaného žáka v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Sedm kroků k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 56

Sexualita a třídní klima: Jak pracovat s diskriminací a šikanou na příkladu homofobie

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Specifika hodnocení žáků v kontextu společného vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Společné bourání bariér

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Spolupráce škola-rodič-OSPOD

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 274

Systematický úvod do problematiky nadání

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Systematický úvod do problematiky nadání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Tři kroky k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 24

Tvorba IVP pro žáky s PAS na ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Vnitřní a vnější spolupráce v inkluzivním procesu

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Výchova a vzdělávání dětí s autismem

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Vyhledávání a identifikace nadání

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Vyhledávání a identifikace nadání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky (8 vyučovacích hodin)

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Začleňujeme žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné základní škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Žáci s odlišným mateřským jazykem na základních školách

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Žák z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Adaptační koordinátor jako podpora žákovi z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Učební typy a styly, motivace žáků

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Jak pomoci adaptaci žáků cizinců na základních školách

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Podpůrná opatření pro žáka z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Specifické poruchy chování

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8