Aktivity pro podporu profesního rozvoje pedagogů s využitím digitálních technologií

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Aktivizační metody a formy - od skupinové práce ke kooperativnímu učení

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Aktivizační metody a formy - od skupinové práce ke kooperativnímu učení

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Aktivní učitel matematiky

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 12

Alternativní metoda výuky psaní u leváků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Badatelsky orientované aktivity pro nadané žáky.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Bezpečná škola- intervence pro pedagogy II.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Efektivní vyučovací hodina

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Komunikace mezi účastníky inkluzívního procesu

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Konflikty ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Motivační hodnocení žáků

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Od skupinové práce ke kooperaci

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Osobnostní rozvoj učitele a umění komunikace

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Průřezová témata a kooperativní učení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Role učitele v hodnotícím procesu a práce s chybou

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Učitel, manažer inkluzívní třídy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Zkušenost zprostředkovaného učení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Coaching - jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 16

Čtenářské hodiny - efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Deset kroků k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 80

Deset kroků k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Dva kroky k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Dva kroky k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Emoční inteligence u dětí: osobnostně-sociální rozvoj pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ

Číslo akreditace: 0
Hodinová dotace: 8

Hodiny českého jazyka a literatury hravě a zábavně

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Hrajeme si s příběhem

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Hry s pohádkovými příběhy II.

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 16

Inspirace pro 1. stupeň ZŠ - efektivní formy a metody pro rozvoj gramotností

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Jak řešit problémové situace s problémovými zaměstnanci

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 24

Jsme odlišní, jinak se učíme - výuka žáků s odlišnou úrovní nadání

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Každá vyučovací hodina může být efektivní

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Komunikace pro vedoucí pracovníky

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Komunikace s rodiči nadaného žáka

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Kultivace výchovného stylu v práci učitele

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 36

Leadership jako proces vedení lidí

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Leadership jako proces vedení lidí

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Literární text a dramatická hra na 1. stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Logopedická prevence - pojďme si spolu povídat

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 65

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Mentoring a jeho využití ve škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Mentorské dovednosti uvádějícího učitele

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 32

Metoda tří startů pro 1. stupeň ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Metodika práce asistenta pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Možnosti rozvoje vnitřní motivace žáků k učení a poznávání

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Obtížné manažerské rozhovory

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Pedagogická činnost s nadanými žáky na základní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Pedagogické přístupy k dětem/žákům s vývojovou dysfázií a s koktavostí

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Podpora spolupráce pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Praktická řešení a teoretická doporučení nejen pro začínající ředitele škol

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 32

Převrácená třída

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Přímá podpora výchovného stylu učitele

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 21

Profesní průprava zástupců ředitele

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 30

Ředitel malotřídní školy – diplomat řídícího procesu

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvíjení rozumového potenciálu - Zkušenost zprostředkovaného učení

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvíjíme matematické nadání žáků ZŠ a SŠ

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Rozvoj gramotností v české škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 22

Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Rozvoj učitele dramatickou improvizací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Specifičnost výuky v 1. třídě

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Šachy ve škole - didaktické zásady

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 10

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Školský management v teorii a praxi

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Tandemová výuka na základní škole

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Trénink základních mentorských nástrojů

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 56

Tvořivé hry s fantazií, písmeny i čísly

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Učitelská profese a zdravý životní styl

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Uplatňování nedirektivního přístupu v pedagogické praxi

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního a školního klimatu

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Vzdělávací lídr - vedení a řízení změny ve škole

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 32

Začínáme s mentoringem

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32

Zapojme rodiče do školního procesu - cesta ke spolupráci rodiny a školy

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Formativním hodnocením k lepším výsledkům žáků

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

Číslo akreditace: MSMT-6593/2018-1-314
Hodinová dotace: 8

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 12

Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Dny osobnostního a profesního rozvoje pedagogů

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 16

Komunikace s rodiči

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 25

Osobnostně sociální rozvoj - Komunitní kruh

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8