• Slide Basic 01

2.II/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktivizační metody a formy - od skupinové práce ke kooperativnímu učení

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktivní učitel matematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktuální otázky v činnosti školních družin

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Alternativní a suportivní způsoby vyučování

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Alternativní metoda výuky psaní u leváků

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Bezpečná škola- intervence pro pedagogy II.

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Konflikty ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Obtížné situace ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Osobnostní rozvoj učitele a umění komunikace

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čtenářská dílna a klub

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dny osobnostního a profesního rozvoje pedagogů

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Emoce a emoční inteligence pro pedagogy

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Emoční inteligence u dětí: osobnostně-sociální rozvoj pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ

 • Číslo akreditace: 0
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Formativním hodnocením k lepším výsledkům žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hodnocení mateřských a základních škol

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hrajeme si s příběhem

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hravě k finanční gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry s pohádkovými příběhy II.

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-6593/2018-1-314
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak na rozvoj kreativity a iniciativy žáků v přírodovědných předmětech na ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak se efektivně připravit ke konkurzu na ředitele/ředitelky školy

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Karetní a postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Každá vyučovací hodina může být efektivní

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Klub zábavné logiky a her

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči nadaného žáka

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kooperativní a párové metody učení

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kooperativní učení v předškolním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Letní škola pro manažery škol

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 22
Nabídka

Literární text a dramatická hra na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 65
Nabídka

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Manažerské personální trivium

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Mentoring a jeho využití ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metoda dobrého startu - prevence poruch učení

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metodická a didaktická podpora učitelům na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 25
Nabídka

Metody prvopočátečního čtení a psaní

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní a logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Ochutnávka metod kritického myšlení

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj - Komunitní kruh

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Polytechnická výchova prakticky podle zásad Montessori pedagogiky

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Prázdniny trochu jinak

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření - jak se šetřit

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak neplýtvat energií a uspět v práci

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Prvky efektivní výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj gramotností v české škole

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 22
Nabídka

Rozvoj osobnostního potenciálu pedagogů

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Specifičnost výuky v 1. třídě

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Šachy ve škole - didaktické zásady

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 10
Nabídka

Tandemová výuka na základní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třídnická hodina jako základ primární prevence

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 14
Nabídka

Tvořivé hry s fantazií, písmeny i čísly

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učíme se s písničkou

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Vlastní hodnocení školy

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Žena v pozici vedoucího pracovníka školy, školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čj, M, Aj venku s propojením s Tv

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Specifika on-line vyučování v matematice a jeho úskalí

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Bezpečná škola - intervence pro pedagogy II.

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Celoroční hry, soutěže a projekty zájmového vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči v problémových situacích

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kroužek deskových her pro 1. stupeň ZŠ a zájmové a neformální vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kroužek deskových her pro 2. stupeň ZŠ, pro SŠ a zájmové a neformální vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Literární text a dramatická hra na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Logopedická prevence - pojďme si spolu povídat

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Mentoring a jeho využití ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Prožitkové a dramatické hry

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Formativním hodnocením k lepším výsledkům žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Komunikace a konflikty 2

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Analýza strategické pozice školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hodnocení úspěšnosti implementace strategie školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kultura školy podporující změnu a vedení procesu změny ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvorba a implementace strategického plánu rozvoje školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Co potřebuje pedagog znát o emocích a citech pro svou úspěšnou činnost ve vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-28430/2022-1-946
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka