• Slide Basic 01

2.II/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Aktivity pro podporu profesního rozvoje pedagogů s využitím digitálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktivní učitel matematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Alternativní a suportivní způsoby vyučování

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Alternativní metoda výuky psaní u leváků

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Badatelsky orientované aktivity pro nadané žáky.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Bezpečná škola- intervence pro pedagogy II.

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Konflikty ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Obtížné situace ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Osobnostní rozvoj učitele a umění komunikace

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čtenářská dílna a klub

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čtenářské hodiny - efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dny osobnostního a profesního rozvoje pedagogů

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Dva kroky k inkluzívní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Emoce a emoční inteligence pro pedagogy

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Emoční inteligence u dětí: osobnostně-sociální rozvoj pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ

 • Číslo akreditace: 0
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Formativním hodnocením k lepším výsledkům žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hodiny českého jazyka a literatury hravě a zábavně

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hodnocení mateřských a základních škol

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hrajeme si s příběhem

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hravě k finanční gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry s pohádkovými příběhy II.

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-6593/2018-1-314
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inspirace pro 1. stupeň ZŠ - efektivní formy a metody pro rozvoj gramotností

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak se efektivně připravit ke konkurzu na ředitele/ředitelky školy

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Jsme odlišní, jinak se učíme - výuka žáků s odlišnou úrovní nadání

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Karetní a postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Každá vyučovací hodina může být efektivní

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči nadaného žáka

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kooperativní a párové metody učení

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kultivace výchovného stylu v práci učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 36
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Letní škola pro manažery škol

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 22
Nabídka

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Literární text a dramatická hra na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Logopedická prevence - pojďme si spolu povídat

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 65
Nabídka

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Manažerské personální trivium

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Mentoring a jeho využití ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Mentorské dovednosti uvádějícího učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Metoda dobrého startu - prevence poruch učení

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metoda tří startů pro 1. stupeň ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metodická a didaktická podpora učitelům na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 25
Nabídka

Metody prvopočátečního čtení a psaní

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní a logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj - Komunitní kruh

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Pedagogické přístupy k dětem/žákům s vývojovou dysfázií a s koktavostí

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora spolupráce pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Polytechnická výchova prakticky podle zásad Montessori pedagogiky

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Prázdniny trochu jinak

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření - jak se šetřit

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak neplýtvat energií a uspět v práci

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Převrácená třída

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Přímá podpora výchovného stylu učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 21
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Prvky efektivní výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Ředitel malotřídní školy – diplomat řídícího procesu

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvíjení rozumového potenciálu - Zkušenost zprostředkovaného učení

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj gramotností v české škole

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 22
Nabídka

Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj osobnostního potenciálu pedagogů

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj učitele dramatickou improvizací

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Specifičnost výuky v 1. třídě

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Šachy ve škole - didaktické zásady

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 10
Nabídka

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tandemová výuka na základní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Trénink základních mentorských nástrojů

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Tvořivé hry s fantazií, písmeny i čísly

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učíme se s písničkou

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitelská profese a zdravý životní styl

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Uplatňování nedirektivního přístupu v pedagogické praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Vlastní hodnocení školy

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního a školního klimatu

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Začínáme s mentoringem

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Zapojme rodiče do školního procesu - cesta ke spolupráci rodiny a školy

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktivizační metody a formy - od skupinové práce ke kooperativnímu učení

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak na rozvoj kreativity a iniciativity žáků v přírodovědných předmětech na ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktuální otázky v činnosti školních družin

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tandemová výuka na základní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvořivé hry s fantazií, písmeny i čísly

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Alternativní metoda výuky psaní u leváků

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry s pohádkovými příběhy II.

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Klub zábavné logiky a her

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kooperativní učení v předškolním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Ochutnávka metod kritického myšlení

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 65
Nabídka

Žena v pozici vedoucího pracovníka školy, školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka