24 hodin pro matematickou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Abaku ve výuce matematiky

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 20

Expertní podpora matematické gramotnosti uvnitř školy

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Finanční gramotnost v příkladech

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Finanční matematika hrou

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 32

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Interaktivní metody ve výuce matematiky

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Klub zábavné logiky a her

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Klub zábavné logiky, deskových a karetních her

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Matematická gramotnost napříč předměty 1. a 2. stupně ZŠ pro nematematiky

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Matematika pro život - základní školy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Matematika v matematice i napříč předměty pro 1. i 2. stupeň ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Předmatematická a matematická gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvíjíme matematickou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Škola matematických dovedností

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 20

Tvořivá geometrie pro učitele II. stupně ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Tvořivá geometrie pro ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Výuka finanční gramotnosti pro II. stupeň základní školy

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Aktivní učení v matematice jako metoda efektivního vyučování

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Moderní technologie ve výuce matematiky a dalších oborů

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Přechod od aritmetiky k algebře

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Slovní zásoba v matematice

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Matematika v běžném životě

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8