• Slide Basic 01

2.II/6 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

24 hodin pro čtenářskou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Aplikace hudebních aktivit pro zlepšování čtenářské gramotnosti žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech 1. stupně ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářské dovednosti v předmětech na 2. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářské strategie ve škole 21. století

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářství napříč předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtení a psaní na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Dílna čtení a čtenářská lekce pro mladší školní věk

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hudební aktivity pro zlepšování čtenářské gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kooperativní projekty pro čtenářskou gramotnost v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kritickým myšlením k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Literární výchova v kontrastu ostatních vyučovaných předmětů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metody čtenářské gramotnosti ve výuce literatury na 2. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody k obohacení hodin čtení pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Osmdesát hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Padesát šest hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Probuďte v dětech čtenáře (metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí I.stupně ZŠ)

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projektovou metodou k rozvoji čtenářské gramotnosti v málotřídní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Radost ze čtení a práce s informacemi jako součást školní výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost dramatickou výchovou a dalšími metodami

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj čtenářství v malotřídní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sdílení zkušeností - průsečíky pro čtenářskou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Škola čtenářských dovedností

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 25
Nabídka

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Tvořivá práce s tematickými texty

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití a tvorba pomůcek do hodin českého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy čtenářské gramotnosti s využitím dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čtenářské hodiny - efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj čtenářství v malotřídní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hudební aktivity pro zlepšování čtenářské gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kooperativní projekty pro čtenářskou gramotnost v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Tvořivá práce s tematickými texty

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka