24 hodin pro čtenářskou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Aplikace hudebních aktivit pro zlepšování čtenářské gramotnosti žáků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech 1. stupně ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Čtenářská gramotnost - Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 40

Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka I.

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka II.

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Čtenářské strategie ve škole 21. století

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Čtenářství napříč předměty

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Expertní podpora čtenářské gramotnosti uvnitř školy

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Hudební aktivity pro zlepšování čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

I s poezií lze si hrát aneb I čtení poezie pomáhá čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Kniha, příběh, divadlo - cesta ke čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 40

Kooperativní projekty pro čtenářskou gramotnost v naší škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Metody a formy k rozvoji čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Metody čtenářské gramotnosti ve výuce literatury na 2. stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Osmdesát hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Padesát šest hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 56

Projektovou metodou k rozvoji čtenářské gramotnosti v málotřídní škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Rozvoj čtenářství v malotřídní škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Sdílení zkušeností - průsečíky pro čtenářskou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Storytelling - zážitková metoda k rozvoji čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

Škola čtenářských dovedností

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 25

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32

Tvořivá práce s tematickými texty

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Základy čtenářské gramotnosti s využitím dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Literární výchova v kontrastu ostatních vyučovaných předmětů

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost dramatickou výchovou a dalšími metodami

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Probuďte v dětech čtenáře (metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí I.stupně ZŠ)

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Radost ze čtení a práce s informacemi jako součást školní výuky

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8