• Slide Basic 01

2.II/6 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čtenářské dovednosti v předmětech na 2. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářské hodiny - efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čtení a psaní na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Dílna čtení a čtenářská lekce pro mladší školní věk

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hudební aktivity pro zlepšování čtenářské gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kooperativní projekty pro čtenářskou gramotnost v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kritickým myšlením k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Literární výchova v kontrastu ostatních vyučovaných předmětů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody čtenářské gramotnosti ve výuce literatury na 2. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody k obohacení hodin čtení pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Probuďte v dětech čtenáře (metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí I.stupně ZŠ)

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Radost ze čtení a práce s informacemi jako součást školní výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost dramatickou výchovou a dalšími metodami

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj čtenářství v malotřídní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvořivá práce s tematickými texty

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití a tvorba pomůcek do hodin českého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy čtenářské gramotnosti s využitím dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářská gramotnost reálného života

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody čtenářské gramotnosti ve výuce literatury na 2. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy čtenářské gramotnosti s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Slovní zásoba v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka