Digitální fotografie I. Úvod do problematiky

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie II. Praktický terénní workshop

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie III. Počítačové zpracování obrazu

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie IV. Speciální techniky pro pokročilé

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Možnost využití ICT pro děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Možnosti využití počítače v práci učitelů - učitelek MŠ

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

ICT gramotnost pedagogů MŠ - cloudové technologie

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Práce s textovým editorem v praxi MŠ

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Prezentace a grafika v mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Tablet - nová technologie interaktivního vzdělávání v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Tabulky a jejich využití v učitelské praxi

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16