2 dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Ekohrátky pro předškoláky

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Ekohry v mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Léčivé byliny a jedlé plevele

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Polytechnická výchova v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8