2.I/6 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě s poruchami autistického spektra v MŠ - II.

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě s poruchami autistického spektra v MŠ - III.

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inkluze v mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Krizové situace při společném vzdělávání v MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Levák a jeho svět

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole (8 vyučovacích hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Systematický úvod do problematiky nadání pro MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ (8 vyučovacích hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Základní poznatky o autismu v praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě s mutismem v běžné mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výchova a vzdělávání dětí s autismem

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka