Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Základní poznatky o autismu v praxi

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Dítě s poruchami autistického spektra v MŠ - II.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Dítě s poruchami autistického spektra v MŠ - III.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Krizové situace při společném vzdělávání v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Levák a jeho svět

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Systematický úvod do problematiky nadání pro MŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Výchova a vzdělávání dětí s autismem

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Inkluze v mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole (8 vyučovacích hodin)

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ (8 vyučovacích hodin)

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8