Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 12

Cestička do školy aneb Budou z nás školáci

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Coaching - jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 16

Efektivní evaluace dítěte / žáka jako klíčová dovednost pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Hrajeme si s příběhem

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Hry s pohádkovými příběhy II.

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 16

Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 43

Inspirace pro 1. stupeň ZŠ - efektivní formy a metody pro rozvoj gramotností

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Jak pracovat s dětmi od dvou let v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 24

Jak řešit problémové situace s problémovými zaměstnanci

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 24

Jak úspěšně vést mateřskou školu

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Komunikace pro vedoucí pracovníky

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Komunikace s rodiči nadaného žáka

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Komunikační a prezentační dovednosti - jak se domluvit v praxi

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Leadership jako proces vedení lidí

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Leadership jako proces vedení lidí

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Logopedická prevence - pojďme si spolu povídat

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 65

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Manipulativní hry - vhodný nástroj přípravy na školní matematiku v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Mentoring a jeho využití ve škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Metodika práce asistenta pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Obtížné manažerské rozhovory

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Obtížné situace při řízení MŠ a jejich řešení

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 17

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 40

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

Osobnostní a sociální rozvoj předškolního pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 32

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Pedagogické přístupy k dětem/žákům s vývojovou dysfázií a s koktavostí

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Podpora osobnostního rozvoje pedagogů v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 64

Podpora osobnostního rozvoje pedagogů v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 42

Podpora spolupráce pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Podpora správného rozvoje řeči - prevence v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Praktická řešení a teoretická doporučení nejen pro začínající ředitele škol

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 32

Profesní průprava zástupců ředitele

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 30

Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím profesní a metodické podpory

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 36

Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Ředitel malotřídní školy – diplomat řídícího procesu

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvíjení rozumového potenciálu - Zkušenost zprostředkovaného učení

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí pedagogů MŠ

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 24

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 28

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Školský management v teorii a praxi

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Učitelská profese a zdravý životní styl

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Uplatňování nedirektivního přístupu v pedagogické praxi

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního a školního klimatu

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Vzdělávací lídr - vedení a řízení změny ve škole

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Vzdělávání dvouletých dětí

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 60

Zapojme rodiče do školního procesu - cesta ke spolupráci rodiny a školy

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

Číslo akreditace: MSMT-6593/2018-1-314
Hodinová dotace: 8

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 12

Zlatá pravidla komunikace s dětmi: Aby slova nezraňovala!

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Komunikace s rodiči

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Kudy, kudy cestička aneb prožitkové učení a dramatická výchova v předškolním vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 25

Proč, co a jak s RVP PV?

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8