• Slide Basic 01

2.I/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Efektivní práce s portfoliem dítěte v MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hodnocení mateřských a základních škol

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hrajeme si s příběhem

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry s pohádkovými příběhy II.

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-6593/2018-1-314
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 43
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak se efektivně připravit ke konkurzu na ředitele/ředitelky školy

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Jak úspěšně vést mateřskou školu

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči nadaného žáka

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kooperativní učení v předškolním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kudy, kudy cestička aneb prožitkové učení a dramatická výchova v předškolním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Letní škola pro manažery škol

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 22
Nabídka

Logopedická prevence prostřednictvím hudebních činností v mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 65
Nabídka

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Manažerské personální trivium

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Mentoring a jeho využití ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metoda dobrého startu - prevence poruch učení

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 25
Nabídka

Metody prvopočátečního čtení a psaní

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů - komunikace, týmová spolupráce

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora správného rozvoje řeči - prevence v MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Polytechnická výchova prakticky podle zásad Montessori pedagogiky

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Prázdniny trochu jinak

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření - jak se šetřit

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Proč, co a jak s RVP PV?

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím profesní a metodické podpory

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 36
Nabídka

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 28
Nabídka

Vzdělávací činnosti u dětí raného věku

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zlatá pravidla komunikace s dětmi: Aby slova nezraňovala!

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Žena v pozici vedoucího pracovníka školy, školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči v problémových situacích

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Logopedická prevence - pojďme si spolu povídat

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Mentoring a jeho využití ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Prožitkové a dramatické hry

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Analýza strategické pozice školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hodnocení úspěšnosti implementace strategie školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kultura školy podporující změnu a vedení procesu změny ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvorba a implementace strategického plánu rozvoje školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Co potřebuje pedagog znát o emocích a citech pro svou úspěšnou činnost ve vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-28430/2022-1-946
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka