• Slide Basic 01

2.I/6 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Předmatematická a matematická gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Tvořivá geometrie v předškolním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka