Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Předmatematická a matematická gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Tvořivá geometrie v předškolním vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8