Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Jak na čtení s předškoláky? Čtení a předčtenářská gramotnost v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8