Zájmové a neformální vzdělání

Naděžda Tremlová
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Souhrn výzkumu mentoringu v ČŘ popisuje cíle výzkumu, fáze vývoje, ukazatele kvality a rizika mentoringového vztahu, typy přístupů a jejich výsledky
Svatava Šimková
a kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace shrnuje výsledky výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání 
Daniela Havlíčková
Hana Řádová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzděla ...
Miroslav Bocan et. al.
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace popularizuje výsledky výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v zájmovém a n ...
Bedřich Hájek
Jaromír Harmach
Národní institut pro další vzdělávání
2004
Být vedoucím oddílu, kroužku, klubu, sboru, týmu, není jen funkce s oprávněním nosit na sobě stejnokroj a získaná vyznamenání. Jde o děti a jde o jeji ...
Kolektiv autorů NICM a REMIX
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Publikace pojednává o náplni činnosti, službách a o procesu národní certifikace kvality informačních center. Obsahuje adresář informačních center.
Julie Čákiová
a kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Publikace seznamuje s historií a současným stavem informačních a poradenských služeb pro mládež v Evropě a představuje dvě největší zastřešující organ ...
Svatava Šimková
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace pojednává o výsledcích výzkumu na téma: Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit.
Daniela Havlíčková
Kamila Žďárská
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možn ...
Daniela Havlíčková
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Publikace byla vytvořena v projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání a je určena především pro pracovníky pracující s dětmi ...
Jana Heřmanová
Národní institut pro další vzdělávání
2009
Jednotlivé díly této metodiky obsahují náměty pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu a stře ...
Eli Geisslerová et. al.
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace slouží jako průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v České republice. Pomůže v orientaci v základních oblastech, ve kterýc ...
Svatava Šimková
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Publikace shrnuje výsledky výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání..
Jitka Rydvalová
Jana Deduchová
Národní institut pro další vzdělávání
2019
Sborník žákovských výrobků ze školních družin a klubů s popisem potřebného materiálu a pracovního postupu.
Pavel Brabenec
Tomáš Machalík a kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání prostřednictvím systému Olina.
Svatava Šimková
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a nefo ...
Jaroslav Jindra
Romana Michaela Michalíková
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Obsah a metody manažerského vzdělávacího programu Funkční studium určeného vedoucím pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních ...
Petra Bláhová
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času ...
Petra Bláhová
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času. 
Petra Bláhová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia ...
Naděžda Kalábová
Národní institut pro další vzdělávání
2007
Publikace nabízí nepestřejší dětské hry motivované pohádkami a příběhy, které rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, myšlení, předvídavost, pobízí k m ...
Naděžda Kalábová
Národní institut pro další vzdělávání
2009
Kniha slouží k široké zájmové orientaci dětí, které se prostřednictvím tvořivých her postupně seznamují s nejrůznějšími druhy činností. Mohou jí využí ...
kolektiv autorů
Martin Buňka – metodické vedení
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Publikace představuje minimální kompetenční profily shrnující odborné kompetence pracovníků (zaměstnanců i dobrovolníků) na jednotlivých pozicích v NN ...
Michaela Přílepková
Hana Řádová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání.
Hana Řádová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání.
Vojtěch Černý
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které se zaměřují na zapojení dětí a mládeže do rozhodování a diskuze o záležitostech, kte ...
Jan Sýkora
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které představují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a ...
Zuzana Sýkorová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe zaměřené na prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v z ...
Vojtěch Černý
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe vzdělávacích programů průřezového tématu Mediální výchova a medializace. 
Jiří Tošner
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti a mládež na cestě k dobrovolnictví.
Jiří Ježek
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe z oblasti multikulturní výchovy.
Hana Řádová (ed.)
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace shrnuje pracovní pozice v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a představuje minimální kompetenční profily pro tyto pozice dop ...
Pavel Trantina
Daniela Havlíčková
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace provádí procesem poznávání kompetencí, které jednotlivci získávají při práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, a představ ...
Svatava Šimková
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Publikace obsahuje výsledky výzkumu na téma: Informovanost a participace mládeže na společenském a politickém dění a její zájem o tuto oblast.
Joan Freemannová
Jitka Fořtíková
Národní institut pro další vzdělávání
2009
Kniha se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti a svou pozornost zaměřuje také na nabídku služeb na poli volného času a mimo ...
Otakar Jíra (vedoucí kolektivu)
Národní institut pro další vzdělávání
2004
Publikace je určena všem, kdo začínají a nevědí si v některé z lektorských činností rady, ale především těm, kteří budou lektory učit, jak mají své le ...
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mlád ...
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mlád ...
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mlád ...