Další vzdělání pedagogických pracovníků

Zdeněk Martínek
Národní institut pro další vzdělávání
2008
Publikace se věnuje problematice šikany, jejím směrům, vývojovým stádiím a typologii agresorů.
kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Reportáž k dokumentárnímu filmu na podporu jazykového vzdělávání v českých školách.
Válav Müller – scénář a režie
ssssss
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Dokumentární propagační film, shrnující aktuální výzvy pro současné jazykové vzdělávání v českých školách.
Lucie Slavíková-Boucher
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Metodika pro pedagogické pracovníky zabývající se problematikou dětí/žáků cizinců. Jaké jsou pocity nového žáka? Jak ulehčit proces zařazení? Práce ve ...
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Interaktivní publikace k digitalizaci výuky ve školách.
Jana Táborková
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické ...
Jana Táborková
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny).
Linda Doleží
Veronika Zvonečková
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Metodický materiál k jazykové podpoře dětí/žáků-cizinců zaměřený na použití tradičních říkanek a lidových písní.
Linda Doleží
Národní institut pro další vzděláván
2017
Metodická příručka k jazykové podpoře dětí/žáků-cizinců.
Dana Chmelová – hlavní manažerka projektu
Národní institut pro další vzdělávání
2014
Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání rozdělená do 4 tematických okruhů podle ročních období.
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Odborná publikace k 700. výročí narození Karla IV. zahrnující výběr příspěvků z krajských a celostátních vzdělávacích programů.
Dagmar Hudecová a kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Sborník přináší závěrečné práce projektu Každodennost v době socialismu, do kterého zapojilo celkem 6 českých, 9 saských škol a 2 školy z Durynska. Cí ...
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Soubor metodických listů, které prezentují nejrůznější možnosti využití metody CLIL, která spočívá v integraci cizího jazyka a odborného předmětu.
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Sborník představující výukovou metodu CLIL,která spojuje výuku nejazykového předmětu a cizího jazyka. Jeden z výstupů projektu Cizí jazyky pro život.
Alica Petrasová
Národní institut pro další vzdělávání
2019
Publikace uvádí příklady aktivit, jejichž cílem je zlepšit kritické myšlení žáků i občanů a zvýšit jejich povědomí o globálních otázkách.
Michal Kolář
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Publikace je metodickým textem a je určena frekventantům průlomového kurzu na řešení školní šikany a kyberšikany. Absolvování kurzu umožňuje získat sk ...
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Publikace obsahuje materiály, které byly využity v seminářích Klíčové aktivity 2 – Podpora internacionalizace škol - informace o způsobech financování ...
Blanka Jaurisová a Martina Pánová
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník – 10denní kurz českého jazyka.
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Publikace obsahuje informace o průběhu projektu Cizí jazyky do škol – Rodilí mluvčí do škol.
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2013
Příručka pro výuku všech oborů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jejím cílem je podpora realizace konceptu vícejazyčnosti v rámci jazyko ...
Jana Stará
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky. Metodická příručka obsah ...
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2019
Soubor teoretických příspěvků i zkušeností pedagogů z praxe k tématu podpory začínajících učitelů.