• Slide Basic 01

Publikace
Zdeněk Martínek
Národní institut pro další vzdělávání
2008
Publikace se věnuje problematice šikany, jejím směrům, vývojovým stádiím a typologii agresorů.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2019
Sborník příspěvků autorů, kteří se na problematiku začínajících učitelů dívají z různého úhlu svých profesních zkušeností.
Naděžda Tremlová
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Souhrn výzkumu mentoringu v ČŘ popisuje cíle výzkumu, fáze vývoje, ukazatele kvality a rizika mentoringového vztahu, typy přístupů a jejich výsledky
Svatava Šimková
a kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace shrnuje výsledky výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání 
Lucie Slavíková-Boucher
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Metodika pro pedagogické pracovníky zabývající se problematikou dětí/žáků cizinců. Jaké jsou pocity nového žáka? Jak ulehčit proces zařazení? Práce ve třídě, život ve škole.
Daniela Havlíčková
Hana Řádová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy. 
Olga Medlíková
Národní institut pro další vzdělávání
2019
Populárně naučná publikace nejen pro pedagogy: praktické rady, návody a návrhy, jak řešit situace, kdy v komunikaci s druhými nejednáme právě optimálně. A jak se těchto pochybení napříště vyvarovat.
kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Reportáž k dokumentárnímu filmu na podporu jazykového vzdělávání v českých školách.