• Slide Basic 01

Publikace

NPI ČR vydává publikace týkající se jak vzdělávací soustavy a moderních trendů ve vzdělávání, tak metodické příručky a další materiály pro učitele.

 

Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2021
Modelová verze zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR.
Jitka Cvejnová
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Příručka pomáhá uchazečům absolvovat zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt v ČR a učitelům češtiny jako druhého jazyka pomáhá při přípravě jazykových kurzů.
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2021
Sborník prací studentek 5. ročníku učitelství pro 1. stupeň základní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v akademickém roce 2020/2021
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2021
29 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti v předškolním vzdělávání
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2021
49 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 1. stupni základní školy
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2021
39 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 2. stupni základní školy
Alice Kourkzi
Národní pedagogický institut České republiky
2021
Publikace přináší stručný návod především pro třídní učitele, jak v prvních týdnech po nástupu žáka bez znalosti češtiny do školy postupovat, aby se mu dostalo maximální možné podpory a byl zajištěn hladký proces integrace do třídy.
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2021
Problémy a obtíže ve výuce při realizaci společného vzdělávání v mateřských školách hlavního proudu.