• Slide Basic 01

Publikace
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2021
Problémy a obtíže ve výuce při realizaci společného vzdělávání v mateřských školách hlavního proudu.
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2021
Průběžná zpráva o stavu společného vzdělávání a zavádění inkluzivního přístupu v mateřských školách.
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2021
Příklady inspirativní praxe využití případové konference – účinného postupu skupinového řešení problémů dětí a žáků ve vzdělávání.
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodická příručka obsahuje ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince do prostředí české základní školy. Pro plnou funkčnost odkazů si prosím soubor PDF uložte na disk.
Ing. Jana Trhlíková
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Studie přináší soubory dat o žácích se SVP ve školním roce 2019/20, a to jak za střední školy, tak i VOŠ. Doplňuje statistické přehledy o vzdělanostní a oborové struktuře žáků a o jejím vývoji ve středním a vyšším odborném vzdělávání.
Ing. Jiří Vojtěch, Mgr. Kristýna Zahradníčková, Mgr. Hana Novotná
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace shrnuje informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělání a mapuje její vývoj na základě srovnání výsledků za předchozí roky.
Michal Černý
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace nabízi přehled nástrojů, jež mohou učitelé, lektoři i studenti využít k tomu, aby si webinář vyzkoušeli. Část řešení je bezplatná, což zvyšuje možnosti většího zapojení webinařů do vzděláváni. Kniha se zabývá jak praktickou didaktikou webinářů, tak i teorií.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Brožura představuje modelovou verzi formátu zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR na úrovni A1. Jedná se o úplné znění zkoušky včetně několika organizačně obsahových informací, které mají cizincům a jejich učitelům pomoci se v základech se zkouškou seznámit.