Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Mezi projekty ESIF, které v současné době řeší NIDV, patří od 1. září 2018 také individuální projekt Propojování formální a neformálního vzdělávání včetně zájmového (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/000816; projektová výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II), zkrácený název FNV.

Projekt je zaměřen na poskytování metodické podpory školám a organizacím neformálního vzdělávání (včetně zájmového) pro efektivní vzájemnou spolupráci a propojování vzdělávacích aktivit obou oblastí.

Systém metodické podpory je postaven na fungování sítě center kolegiální podpory při krajských pracovištích NIDV, která svojí odbornou činností podporují výměnu zkušeností v oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání. Cílem činnosti center kolegiální podpory je poskytovat příležitosti pro síťování a vzájemné učení pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání a vytvářet prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuzi, čerpání inspirace do práce i výuky, společné plánování a reflexe činnosti, a to formou realizace pravidelných tematických setkání, workshopů a celostátních setkání.

Centrum kolegiální podpory vzniklo v Praze, Brně, Plzni, Ostravě a Ústí nad Labem. Primární cílovou skupinou jsou tvůrci vzdělávacích programů pro děti/žáky zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí, které vznikají za spolupráce pracovníků v neformálním vzdělávání a pedagogů škol v rámci projektů aktivity č. 4 výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Metodická činnost center kolegiální spolupráce bude doprovázena informační kampaní k uznávání výsledků neformálního vzdělávání, která bude zacílena na zvýšení informovanosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží o možnosti nechat si uznat své profesní kompetence v Národní soustavě kvalifikací (prostřednictvím profesních kvalifikacích v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy – např. Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže a další).

Projekt je spolufinancován EU ve výši 8 974 544,88 Kč.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2018 – 30. 8. 2021

... Číst dál