Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Leden 2015, ročník IV, číslo 1

Speciální vydání k 10. výročí založení NIDV

  • Rozhovor s Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou
  • Přání do dalších let od vedoucích krajských pracovišť
  • Otázky pro zaměstnance, kteří stáli u zrodu NIDV
  • Současné projekty ESF realizované v NIDV