Projekt podpoří partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání, rozvine spolupráci mezi pedagogy a pracovníky v neformálním vzdělávání včetně zájmového při využívání procesů a postupů uplatňovaných v obou typech vzdělávání pro komplexní rozvoj osobnosti žáka. Zvýší uvědomění vzájemné provázanosti školní a mimoškolní výchovy a vzdělávání u cílových skupin a podpoří plánování a organizaci mimoškolních činností v souladu s cíli, tématy a klíčovými výstupy vzdělávání ve školách.

Projekt je spolufinancován EU ve výši 8 974 544,88 Kč.

Všeobecné informace

Komunikace s veřejností