Celkem 19 škol vstoupilo od 1. září do intenzivní podpory v oblasti strategického řízení a plánování. Spolupracují s 16 konzultanty rozvoje školy, tedy experty, kteří se rekrutují z řad aktivních či bývalých ředitelů škol. Podpora běží ve všech krajích ČR kromě Jihočeského.   

Experti projektu nyní dokončují materiály (manuály a metodiky), které budou sloužit jak konzultantům, tak samotným podporovaným ředitelům. Další důležitou věcí pro hladký průběh Individuální pomoci je nastavení sběru informací o tom, jaké všechny činnosti konzultanti rozvoje školy ve vztahu k ředitelům vykonávají a jaké mají ředitelé konkrétně potřeby.  

Na podpoře školy v oblasti strategického řízení se podílejí další aktivity projektu. Například odborníci z aktivity Evaluace připravili dotazník, který bude nápomocen při analýze aktuálního stavu škol a jejich rozvojových potřeb. Na zpracování analýzy mají školy vyčleněno celé první pololetí školního roku.

Konzultanti rozvoje školy navíc prošli poměrně intenzivním školením v oblasti metodik poskytování intenzivní podpory a též vzdělávacím programem určeným pro širší vedení škol, který se realizuje v rámci klíčové aktivity Vzdělávání po celé ČR.

Ze všech škol zapojených do intenzivní podpory se do prezenčního studia zapojili ředitelé a ředitelky, někde též jejich zástupci. O konkrétní podobě vzdělávacího programu, který se těší velkému zájmu, budeme informovat v samostatném článku.

V rámci Individuální pomoci se v současné době pracuje na nastavení tvorby benchlearningové sítě. Experti zapojení do projektu zpracovali dva materiály, z nichž jeden popisuje metodu benchlearningu a druhý navrhuje způsob, jak postup implementovat do škol.