• Slide Basic 01

Školská legislativa pro praxi

Školská legislativa pro praxi

Školská legislativa pro praxi

Rezortní projekt Školská legislativa pro praxi je realizován v přímé návaznosti na nové legislativní úpravy, které se bezprostředně týkají vzdělávacího procesu (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí vyhlášky). Reaguje na potřebu seznámit management škol a školských zařízení s novými informacemi.

Číst dál ...