• Slide Basic 01

Prevence a šikana

Prevence a šikana

Prevence a šikana

NIDV se tímto tématem zabývá intenzivně už od září 2016 a s týmem předních odborníků a hlavním garantem projektu „Šikana a její řešení“ PaedDr. Michalem Kolářem zavádí systém vzdělávání, a to:

  • Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I. (Úkolem přípravné první úrovně je intenzivně co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení akutních – neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou.)
  • Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany II. (Druhá úroveň je prohlubující a poskytuje již základní kvalifikaci  - připravenost k řešení situací,  které by měla zvládnout škola sama.)

Vzdělávací programy jsou zaměřené na témata: prevence rizikového chování, genderově podmíněné násilí, problematika prevence HIV/AIDS, řešení problémů s agresivitou a školní šikanou, související legislativní otázky a problémy, možnosti začlenění prevence rizikového chování a nežádoucích jevů do výuky na školách a jednotlivá bezpečnostní témata.

Otázku domácího násilí zpracovává také  norský film Zuřivec. Vzdělávací program k využití tohoto filmu ve výuce nabízí Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s norskou agenturou „Alternativa násilí“

V rámci rezortního projektu byl vytvořen nově akreditovaný standard kvalifikačního studia školního metodika prevence na školách - studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Druh aprobace není rozhodující.

Materiály a pokyny MŠMT k řešení šikany

V říjnu 2018 zveřejnilo MŠMT Výroční zprávu o činnosti školského ombudsmana, ze které mj. vyplývá, že nejčastějšími dotazy, s nimiž se žadatelé na ombudsmana obracejí, jsou záležitosti  týkající se šikany a podobných jevů.

Protože řada škol nedostatečně využívá dostupné dokumenty ministerstva, které mohou při řešení situací se šikanou spojených pomoci, obrátil se na školy náměstek pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Václav Pícl s dopisem, ve kterém pedagogičtí pracovníci  najdou aktuální přehled těchto dokumentů včetně odkazů a další užitečné informace k tomuto tématu (viz příloha)

Číst dál ...