• Slide Basic 01

Podpora ZUŠ

Podpora ZUŠ

Podpora ZUŠ
 • Pilíř A – krajská úroveň
  • odborné jednodenní vzdělávací programy vycházející ze struktury RVP ZUV
  • vzdělávací programy podporující zvyšování digitálních kompetencí pedagogických pracovníků
  • vzdělávací programy k rozvoji manažerských dovedností
 • Pilíř B – cyklické vzdělávací programy/studia pro management a pedagogické pracovníky ZUŠ 
  • Základní umělecké vzdělávání_začínající učitel ZUŠ (4x 6 hodin)
  • Základní umělecké vzdělávání_zkušený učitel ZUŠ (4x 6 hodin)
  • Základní umělecké vzdělávání_ management ZUŠ (4x 8 hodin)
 • Pilíř C -  vícedenní celostátní programy
  Celostátní programy jsou zastoupeny zejména setkáními pedagogů jednotlivých uměleckých oborů nebo kolektivních předmětů na ZUŠ. Při realizaci těchto vzdělávacích programů NIDV spolupracuje s Ústřední uměleckou radou ZUŠ ČR.

Rezortní projekt Podpora ZUŠ v roce 2019 bude obsahovat dvě základní aktivity:

 • Informační seminář k novele Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, - bude realizován na všech krajských pracovištích NIDV
 • Kulatý stůl Podpora ZUŠ – 28. listopadu 2019, Novoměstská radnice, Praha 2, Karlovo náměstí 1/23

Speciální vzdělávací programy v roce 2019:

 • semináře k problematice šablon ZUŠ – podpora projektu SRP
 • semináře ve spolupráci s Asociací ZUŠ ČR a Českou filharmonií – forma interpretačních dílen se žáky ZUŠ - na KP Ústí nad Labem, Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc, Praha a střední Čechy
 • semináře s určeným obsahem (např. Hudební hry II) realizované všemi krajskými pracovišti
Číst dál ...