• Slide Basic 01

Podpora výuky matematiky na základních a středních školách

Podpora výuky matematiky na základních a středních školách

Podpora výuky matematiky na základních a středních školách
  • Matematika a  literatura
  •  Matematika a hudebně pohybová výchova
  •  Matematika a tělesná výchova
  •  Matematika a výtvarná výchova
  •  Matematika a zeměpis, dějepis, přírodopis

Účastníci se seznámí s možnými postupy rozvoje matematické gramotnosti i v jiných předmětech než v hodině matematiky, obeznámí se s ukázkami aktivizujících metod a forem práce, získají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat, zaujmout a vést k aktivnímu používání matematických znalostí a dovedností v reálném životě. Absolventi se naučí v praxi pestře a vědomě využívat přesahů těchto předmětů.

  • Na každém krajském pracovišti budou učitelům ZŠ i SŠ nabídnuty dva semináře Matematika pro život – základní školy a Matematika pro život – střední školy, které volně navazují na stejnojmenné semináře z let 2016-2018 a jsou zaměřeny na problematiku rozvoje matematické gramotnosti na základních i středních školách a jejího využití v praktickém životě. V seminářích je vhodně propojen obecný kontext řešení dané problematiky  s ukázkami dalších aktivit pro žáky, které byly ověřeny přímo v prostředí škol. Účastníkům bude dán prostor pro jejich samostatnou i skupinovou práci.
  • V letošním roce proběhne v Jihlavě již 7. ročník Školy matematických dovedností.

Obsah koresponduje s myšlenkou, že pro zlepšení stávající situace na základních školách je třeba poskytnout cílenou podporu učitelům matematiky při zavádění aktivizujících forem výuky, které mají zvýšit motivaci žáků při studiu matematiky a odstranit nezájem nebo obavy žáků při hodinách M. Učitelům bude během 3 dnů v 7 workshopech, ve kterých se účastníci  vystřídají,  nabídnuto množství prakticky použitelných nápadů, návodů a metod. Účastníkům poslouží jako nástroje k aktivaci žáků a k prohloubení jejich zájmu o matematiku.

Číst dál ...