• Slide Basic 01

Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání

V rámci rezortního projektu se v každém kraji ČR realizují jednodenní a/nebo vícedenní kurzy zaměřené na aktuální témata vycházející z Koncepce jazykového vzdělávání 2017 – 2022: Digitální technologie ve vyučování, Blended learning při využívání digitálních výukových systémů v jazykovém vzdělávání, Rozvoj řečových dovedností žáků s pomocí mobilních aplikací, Role učitele cizího jazyka při využívání digitálních technologií, Hodnocení a motivace žáků, Zvyšování didaktických kompetencí učitelů pro výuku cizích jazyků.

Další důležitou součástí rezortního projektu je budování a podpora týmu multiplikátorů cizích jazyků.

Každoročně je součástí rezortního projektu mezinárodní konference k vícejazyčnosti, pořádaná ve spolupráci s MŠMT, Evropskou komisí a zahraničními jazykovými a kulturními instituty.

Číst dál ...