• Slide Basic 01

Digitální vzdělávání

Digitální vzdělávání

Digitální vzdělávání


1. Tvorba e-learningu a studijních textů studia pro ICT koordinátory dle nového standardu obsahů pro e-learningovou  část a vlastního LMS pro kvalifikační studium ICT koordinátorů dle nového standardu studia.

2. Mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách pro vedoucí pracovníky škol, ICT koordinátory, pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ, která je zaměřena na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií ve výuce. Důraz bude kladen na praktické využití a metodické postupy ověřené ve výuce, a to napříč jednotlivými vzdělávacími oblastmi a stupni škol. Konference bude obsahovat plenární část s obecnými tématy využití digitálních technologií ve školách a velké množství praktických workshopů zaměřených na metodiky a konkrétní využití digitálních technologií přímo ve vyučovací hodině.

Konference v roce 2018

Konference v roce 2017

3.    Soutěž DOMINO

je určena pro učitele na výukové objekty, které podporují především metodickou stránku výuky a zahrnují látku v rozsahu jedné hodiny či tématu s podporou ICT. Cílem soutěže je motivovat a podpořit aktivitu učitelů při inovaci vyučovacího procesu a rozšíření digitálních technologií do předmětů vyučovaných na školách.

Web DOMINO

Číst dál ...