Zájmové a neformální vzdělávání

Hlavním cílem je zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) a pracovníků pracujících v neziskových organizacích dětí a mládeže a v nevládních neziskových organizacích, které v České republice s dětmi a mládeží pracují. Dalším cílem je poskytovat těmto organizacím metodickou pomoc, podporovat jejich rozvoj a zvyšovat jejich kvalitu.

Nabídka studií:

  • Studium pedagogiky volného času pro pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání
  • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
  • Funkční studium pro ředitele školských zařízení pro zájmové vzdělávání
... Číst dál