Významná historická výročí

Velký osmičkový rok 2018  a následující roky 2019 si připomínáme a oslavujeme důležité dějinné okamžiky, které určovaly naši kulturní, sociální i národní identitu.  V rámci mezirezortní spolupráce ministerstva školství, ministerstva kultury, ostatních ministerstev i odborníků z fakult a institucí připravuje Národní institut pro další vzdělávání sérii vzdělávacích programů zaměřených na metodickou a didaktickou podporu učitelů dějepisu i škol k významným historickým výročím našeho státu. Hlavním cílem rezortního projektu je připomenutí a oslava 100. výročí vzniku Československa, 50. výročí událostí roku 1968 a 25. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky v roce 1993. Realizace rezortního projektu bude zaměřena na připomenutí významných dokumentů, událostí a jednotlivých osobností, které se vážou na roky 1918, 1968 a 1993. Dále budou akreditovány  a realizovány vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a zájmového neformálního vzdělávání zaměřené na témata významných výročí, připomenutí a objasnění těchto událostí roku 1918, 1968 a 1993, jejich význam v novodobé historii našeho státu a historické interpretace.

Národní institut pro další vzdělávání realizoval a realizuje v posledních letech za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR řadu vzdělávacích programů věnovaných významným historickým výročím, která se vztahují se k velkým událostem a osobnostem našich dějin. Loni šlo o semináře a konference k výročí 600 let od úmrtí mistra Jana Husa, k odkazu a významu Karla IV. a ke stému výročí I. světové války. V následujících letech se nabídka bude rozšiřovat o výročí založení Československé republiky a roky 1948, 1968, 1989.

V rámci těchto vzdělávacích programů prezentujeme řadu zajímavých a inspirativních příspěvků jak od historiků a dalších odborníků na danou problematiku, tak od samotných učitelů. Sdílíme příklady dobré praxe, projekty, metodické a didaktické materiály a tipy vhodné pro výuku.

Vydané publikace: Karel IV. a jeho doba.

Konference v roce 2018   Cesta ke svobodě a demokracii

... Číst dál