Dotační a rozvojové programy MŠMT

Od roku 2010 realizuje NIDV pro MŠMT administrativní a technickou podporu realizace dotačních řízení, která zahrnuje aktualizaci a správu informačního systému, administrativní i uživatelskou podporu ve všech etapách realizace dotačního řízení. Základní pravidla spolupráce mezi MŠMT a NIDV jsou ukotveny v této Veřejnoprávní smlouvě. Vyvíjíme též informační systém včetně elektronické uživatelské podpory žadatelům, hodnotitelům i komisařům. Pro bezproblémový průběh dotačního řízení je potřeba dle článku II výše uvedené smlouvy spolupracovat a dodržovat potřebné termíny spolupráce, které jsou shrnuty v tomto procesním schématu.

V  roce 2019 poskytuje NIDV administrativně technickou podporu těchto dotačních řízení:

... Číst dál