• Slide Basic 01

Studium pedagogiky volného času pro pedagogy VČ vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost

Oblasti DVPP a podpory

Studium pedagogiky volného času pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost vychází přímo z realizace v IPn Klíče pro život (2009 – 2013), odráží vzdělávací potřeby pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a je zaměřen na propojení teorie s praxí.

Cílem je umožnit pedagogickým pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání s minimálně úplným středoškolským vzděláním získat požadovanou/chybějící kvalifikaci v souladu s příslušnými právními normami a umožní doplnit si znalosti v oboru pedagogických věd, které jsou nutné pro výkon profese pedagogického pracovníka. Jedná se primárně o znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. 

Obsah: Studijní program je členěn do 6 modulů, které jsou vedeny zážitkovou formou, prolínají teorii a praxi. 

  • Obhajoba závěrečné práce – Pedagogický projekt
  • Závěrečné zkoušky

Délka studia: Počet hodin teorie celkem: 160 hodin + 56 hodin e-learningu